Eindhoven Kantelt 2016

Eindhoven Kantelt 2016

Afgelopen jaar kwam er een grote groep Eindhovenaren naar de lezing van Jan Rotmans, georganiseerd door en in de Bibliotheek Eindhoven. Jan Rotmans, hoogleraar transitiekunde en initiator van o.a. ‘Nederland kantelt’ en Urgenda, wist de bezoekers te boeien en te inspireren.

Na de groepsbijeenkomst delen we met elkaar de resultaten/bevindingen van de gevoerde gesprekken. We stellen daarna met diegenen die daar belangstelling voor hebben en daarin willen investeren, een plan op voor vervolgstappen en vervolgbijeenkomsten van ‘Eindhoven kantelt’. Het streven is om enkele (werk)groepen te vormen die het komend jaar diverse keren bij elkaar komen over kanteling. We beogen dan een tweede dagbijeenkomst van ‘Eindhoven Kantelt’ over een half jaar, waarbij de inhoud van die dag bepaald wordt door de bevindingen en ervaringen van de te vormen groepen.